Holstebro Event - Events i Holstebro Kommune | Tilladelser
1320
page-template-default,page,page-id-1320,edgt-core-1.2,ajax_fade,page_not_loaded,,vigor child-child-ver-1.0.0,vigor-ver-1.12, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Tilladelser

Byens arealer, torve, grønne områder, friluftscenen, gågader

Trafik og Park – driftsafdelingen
Teknik.Miljoe@holstebro.dk
Telefon: 96117555

Kommunale vejanlæg og P-pladser

Thomas Odgaard
Skov- og Landskabsarkitekt
thomas.odgaard@holstebro.dk
Telefon: 96 11 75 55

Naturarealer udenfor by og skov

Torben Høj Nielsen
Agronom
torben.hoj.nielsen@holstebro.dk
Telefon: 96 11 75 57  

Naturstyrelsen

Arrangementer på Naturstyrelsens arealer, skove, åer m.m. Naturstyrelsen.dk

Kommunale idrætsanlæg

Mogens Svejgaard Poulsen
Idrætsinspektør
mogens.svejgaard.poulsen@holstebro.dk
Telefon: 96 11 69 61

Kommunale skove og plantager

Trafik og Park – driftsafdelingen
Teknik.Miljoe@holstebro.dk
Telefon: 96117555

Politi

Arrangementer der kræver trafiksikring, hvor der serveres alkohol, offentlige forlystelser og koncerter m.m. Politiets hjemmeside.

KODA-afgift

Betaling for brug af musik i det offentlige rum KODAs hjemmeside.

Festtelte og scener

Byggetilladelse indhentes hos Byggeri og Ejendomme, Holstebro Kommune. Der skal søges gennem Byg og Miljø-portalen, og logges på med NemID eller firmaNemID.

Man skal have tegninger, beskrivelser, statiske beregninger, som PDF’er. af det enkelte redskab/transportabel konstruktion.

Besøg Byg og Miljø-portalen

Man kan starte en søgning på enten adresse eller kortsøgning. Søger man ikke på egen grund, kræves der fuldmagt fra ejer. Man vælger: Nyt projekt – Nybyggeri – Nybygning af andre konstruktioner.

Læs yderligere i vejledningen på www.bygningsreglementet.dk.

Vejledning om sikkered

Vejledning om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer o.l.

Formålet med denne vejledning er at sikre lettilgængelig information om, hvordan man som arrangør skal forholde sig, såfremt man ønsker at afholde et udendørs arrangement.

 

Arrangørens ansvar:

Som arrangør er det væsentligt at være opmærksom på, at det er arrangøren selv, der har ansvaret for arrangementet.

Myndighederne – f.eks. politiet og det kommunale redningsberedskab – har ikke ansvar for arrangementets afvikling. Myndighederne vejleder arrangøren og giver tilladelse til arrangementets afvikling på baggrund af det materiale, som arrangøren indsender.

Politiet varetager opretholdelsen af ro og orden på offentlige arealer, dvs. uden for det af arrangøren afspærrede område. Inden for hegnet påhviler det arrangøren at opretholde ro og orden.

 

Lovgrundlag:

Arrangøren skal bl.a. ansøge om følgende tilladelser:

 • Politiets tilladelse til offentligt arrangement
 • Politiets lejlighedstilladelse til salg af øl, vin og andre stærke drikke
 • Grundejerens tilladelse til anvendelse af arealet
 • Grundejerens fuldmagt til opstilling af midlertidige konstruktioner (herunder scener) på arealet
 • Kommunalbestyrelsens brandmæssige godkendelse, herunder tilladelse til anvendelse af pyroteknik(fyrværkeri)
 • Bygningsmyndighedens tilladelse til opstilling af midlertidige konstruktioner (scener, tribuner, telte m.v.)
 • Den kommunale miljømyndigheds tilladelse i relation til støj

 

Arrangøren skal sikre, at følgende myndigheder ud over politiet underrettes om arrangementet:

 • Regionens præhospitale leder
 • Arbejdstilsynet
 • Kommunen
 • Typisk også fødevaremyndighederne