Holstebro Event - Events i Holstebro Kommune | Markedsføring
51001
page-template-default,page,page-id-51001,edgt-core-1.2,ajax_fade,page_not_loaded,,vigor child-child-ver-1.0.0,vigor-ver-1.12, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Markedsføring

Pyloner ved Holstebros indfaldsveje

Holstebro Kommune råder over to spots på pylonerne ved indfaldsvejene og kan derfor tilbyde arrangører eksponeringsmulighed for særlige events og arrangementer.

Krav

Aktiviteterne skal understøtte kommunens brand.

Det skal være et særligt event eller en aktivitet, der afholdes i kommunen og som støttes økonomisk af kommunen.

Dit event eller aktivitet skal være åben for alle.

Hvis dit arrangement lever op til kravene, så kontakt kommunikationsteamet på tlf. 96117517 eller mail: kommunikation@holstebro.dk. I tilfælde af, at der er ”kø ved spotsene”, vurderer vi, hvad der vises.

Grafik

Hvis du får tildelt et spot, laver vi den grafiske og tekniske opsætning til pylonerne.

Du skal levere en kort sigende tekst om arrangementet og sende et par billeder, minimum 400X 200 pixels.

Pris

Det koster 325 kr. pr. skærmbillede.

Vil du købe mere plads?

Opfylder dit arrangement ikke kriterierne, eller vil du være sikker på, at du får en plads på pylonerne, sælger Musikteatret Holstebro yderligere pladser på pylonerne.

Kontakt Peter Kallerup Toft på mail: pk@musikteatret.dk

Kultunaut.dk og Kulturspot.dk

Kultunaut.dk har i dag 80.190 aktuelle arrangementer, og oplysningerne vises på www.kultunaut.dk samt flere hundrede andre websites.

Der er tale om alt fra stavgangs-arrangementer i Lemvig til store koncerter i Parken. Det er gratis at taste et arrangement på kultunaut.dk, og det er gratis at søge i kalenderen.

Det er gratis at blive optaget i kalenderen, men arrangementet skal være offentligt og have almen interesse for at blive godkendt.

Arrangementet vil indgå i KultuNauts database og blive præsenteret i en lang række kalendere, som anvender KultuNaut, herunder Kulturspot.dk, som er online kulturkalenderen for Midt- og Vestjylland.

Se vejledning: http://www.kultunaut.dk/pdf/createevent.pdf

Visitholstebro.dk

Visitholstebro.dk har en online begivenhedskalender.

Hvis du har oprettet dit arrangement på Kultunaut.dk eller Kulturspot.dk, hentes dit arrangement til arrangementskalenderen på visitholstebro.dk, såfremt det vurderes at have turismeinteresse.

Du har mulighed for at henvende dig direkte til turistbureauet, hvis du gerne vil have et arrangement med på Visitholstebro.dk begivenhedskalenderen eller har brug for hjælp til at oprette et arrangement på Kultunaut.dk.

Kontakt Helle Vibeke Lat, mail: Helle.Vibeke.Lat@holstebro.dk

Arrangementskalender på app og touchskærme

Alle arrangementer på Visitholstebro.dk vises på app´en Visitholstebro, som er Holstebro Kommunes samlede app-begivenhedskalender.

Herudover er informationerne tilgængelige på 32 touchskærme, der står centralt placeret på turistknudepunkter, attraktioner og overnatningssteder i Holstebro Kommune.

Facebook

I Holstebro Kommune er en række centrale arrangører og aktører medlem af facebookgruppen ”Arrangør i Holstebro”.

Det er et stærkt netværk, der samlet kan nå ud til mange tusinde brugere. Vi sætter pris på gode arrangementer i vores kommune og vil gerne dele dit arrangement med vores ”venner”.

Send dit facebookopslag til Kultur og Erhverv, mail: kultur.erhverv@holstebro.dk.

Ophængning af plakater

Det er som hovedregel ikke tilladt at anbringe plakater på offentlig grund og ejendom. Plakater kan dog anbringes på lavspændingsmaster og lygtestandere på offentligt kommunalt vejareal.

 

Du skal dog være opmærksom på nedenstående:

 • Plakater må ikke opsættes nærmere signalregulerede kryds end 25 m målt fra signalstanderen. Det er ikke tilladt at opsætte plakater nærmere end 10 m fra vigepligtstavler i øvrige kryds
 • Det er endvidere ikke tilladt at opsætte plakater nærmere end 10 m fra sideveje
 • Der må ikke opsættes plakater i rundkørsler eller nærmere end 25 m fra indkørsel til rundkørsel
 • Plakater må ikke opsættes steder, hvor der er tilladt hastighed over 70 km/t
 • Plakater må ikke ophænges, hvis de forringer oversigtsforholdene, og hvor de kan dække for færdselstavler, signalreguleringer og anden færdselsafmærkning
 • Der må ikke opsættes plakater i støbejernsskulpturer placeret i Nørreportområdet
 • Plakater aldrig må opklæbes direkte på standerne, men skal altid være monteret på en løs plade
 • Plakater må ikke fastgøres med lim, metaltråd, ledning, søm eller skruer
 • Det skal af plakaterne fremgå, hvem der er ansvarlig for ophængningen
 • Det er ophængerens pligt at føre tilsyn med opsatte plakater
 • Der må ikke opsættes plakater i specialdesignet master på parkeringspladsen og arealet foran Musikteateret
 • Der må ikke opsættes plakater på broer, tunneller, gangbroer og tilsvarende

 

Der må ikke i offentlig plantning eller træer opsættes nogen form for plakater. Ophængning og opklæbning af plakater på kabelskabe, transformatorstationer, styreskabe for signalregulering og busskure er ikke tilladt.

Eventuelle skader som følge af ophængningen skal straks anmeldes til Holstebro Kommune (Trafik og Park) eller ejeren, og udbedring af skader vil blive udført for den ansvarliges regning.

Ved plakater, der ikke er opsat efter ovenstående regler, får den ansvarlige kun besked én gang om reglerne. Herefter vil plakater blive fjernet for ophængerens regning.

Plakater må tidligst opsættes 4 uger før afholdelse af arrangement og skal være fjernet senest 5 dage efter arrangementsafholdelse.

Der kan i helt særlige tilfælde, hvor et arrangement skønnes at have væsentlig betydning for Holstebro Kommune som helhed, gives dispensation fra plakatregulativet, således at arrangementsplakater kan opsættes op til 12 mdr. før arrangementets afholdelse.

Aviser, radio, TV m.v.

I samarbejde med Holstebro Kommunes kommunikationsafdeling hjælper vi dig gerne med at få overblik over, hvilke medier der findes lokalt eller regionalt, så du kan markedsføre dit arrangements bedst muligt.

Kontakt Kultur og Erhverv, tlf. 96117535, mail: kultur.erhverv@holstebro.dk.